Piotr Stefanowicz

ul. Marii Konopnickiej 15

81-845 Sopot

tel. 609 509 915

Languages: Polish, English

 


Co to jest PioTerapia?

Czasem ludzie pytają mnie jak nazywa się metoda, którą się posługuję. Czy to co robię, ma jakąś nazwę. U jakich „mistrzów” praktykowałem itp.

Nie umiem jednoznacznie na to odpowiedzieć.

Dlatego chciałbym krótko uściślić to, co robię. Posługuję się wieloma metodami, choć kręgarstwo (terapia manualna) jest ich podstawą. Dlaczego tak jest, staram się wytłumaczyć serią niniejszych artykułów. Niemniej człowiek nie samym kośćcem stoi a konglomeratem kości, mięśni, więzadeł, stawów, powięzi, oraz całym szeregiem połączeń bioelektrycznych, jako że w swej najgłębszej istocie jesteśmy stworzeniami energetycznymi i rozpatrywanie naszego zdrowia, bez uwzględniania naszej energetyki mija się z celem.

Jak to się obecnie ładnie mówi: do człowieka trzeba podchodzić holistycznie (czyli całościowo) i całkowicie się z tym twierdzeniem zgadzam. To aksjomat. Na im głębszym poziomie naszego ciała oraz świadomości zadziałamy, tym mamy lepsze efekty lecznicze. Dopiero rozpatrując całą rzecz na tym poziomie, możemy mówić o wyleczeniu bądź zaleczeniu dolegliwości.

W terapii, którą stosuję już od 2002 roku, staram się dostosowywać do potrzeb danego schorzenia. Dlatego u jednego człowieka trzeba będzie repozycjonować (przestawić) jakiś segment kręgosłupowy czy staw obwodowy, by wszystko „wróciło do normy”, a u innego, który chodzi z problemem dłuższy czas, dodatkowo wyregulować dolegliwości mięśniowe czy bioelektrorezystencji. Z tego powodu jasne określenie, że posługuję się terapią manualną, igłoterapią, zwieraniami energetycznymi, pracą na łańcuchach kinematycznych, masażem czy elementami klawiterapii nie ma sensu.

Ktoś, kiedyś, na podobne wytłumaczenie powiedział:

- Aa – to taka…PioTerapia ?!

I tak już zostało.